Följ:

Ta hjälp av Kommunen

Vi hade massor med frågor – allt från gällande detaljplaner, geotekniska undersökningar, radon, bygglov, framtidsplaner i området och anslutningsavgifter. Vart vänder vi oss? Provade kommunernas samhällsbyggnadsavdelning och döm av vår förvåning fick vi snabba och proffsiga svar. Allt kom på mailen inom 3-4 arbetsdagar med utförliga svar och även hänvisningar till kontaktpersoner som kunde hjälpa oss vidare.

Viktigaste frågorna:

  • Hur ser marken ut under tomten = hur djupt måste det grävas och fyllas (måste det pålas = dyrt)?
  • Finns det radon från berggrund eller mark?
  • Hur ser detaljplanen ut, hur får huset byggas, vilka begränsningar finns?
  • Tillgänglighet samt anslutningsavgifter för kommunalt Vatten/Avlopp (VA), el och fiber?
  • Framtida planer för området
0

You may also like

Inga kommentarer

Lämna gärna en hälsning till oss