Följ:

Byggnadskreditiv – Nordea

Efter att ha bytt bank till Nordea, baserat på uppgifter om att denna bank är mycket erfarna av byggnadskrediter och nybyggen, har vi haft en del bekymmer med just detta. Vi har bankkontakt på ett online-kontor som förvisso har hjälpt oss en hel del men i ärenden som nybyggnation har vi upplevt att en personlig och lokal bankkontakt som också har erfarenhet med entreprenören är en mycket stor fördel. Inte bara för att det antagligen hade gått smidigare med all hantering, kommunikationen mellan banken och entreprenör/husleverantör hade antagligen gått mycket smidigare. Vi har fått en hel del hjälp då vi bett bank och entreprenör sköta stor del av dialogen, men det har tärt på psyket och nerverna. Lått oss förklara.

Nordea har en avdelning som heter ”ByggaNytt”, de sitter i norra Sverige och sköter alla byggnadskreditiv för nybyggen. För att lägga upp en byggnadskredit behövs följande:

  • Entreprenadkontrakt
  • Godkänd kreditprövning (UC)
  • Ansökan om byggnadskreditiv
  • Kopia på anställningsavtal
  • Kopia på bygglovet
  • Kopia på startbesked
  • Information i avtal om spärrförbindelse (övre och ev. undre om så behövs) – detta bör finnas i entreprenadkontraktet.

I vårat fall, har detta visat sig vara rätt lurigt. Vi köper tomt och hus, nyckelfärdigt, dvs. all inclusive. Allt från tomt, entreprenad, markarbete, uppkoppling av kommunalt VA, fiber och el. I vårat fall finns, mellan VH och oss, en agent som också är entreprenör för projektet. Genom honom sker all kontakt och alla avtal skrivs av honom via fullmakt för VH.

Nu är det så, att slutgiltiga godkännandet och start på utbetalning av kreditiv endast kan ske om startbesked erhålls. Då markarbete för området (där minst tre fastigheter vid sidan om våran säljs på samma sätt – NF) startar lång tid före själva husleveransen finns inte konstruktionsritningar klara och således finns inte det kompletta startbeskedet. Vilket i teorin betyder att vi inte kan köpa tomten via kreditivet. Även spärrförbindelser läggs upp på ett sätt som för Nordea var ovanligt och unikt.

Om ni läser detta och går i tankar att bygga – tänk på ovan punkter, ta kontakt med en personlig bankkontakt, gå igenom detta innan med entreprenören och säkerställ att ni har spärrförbindelser klara, att alla tillval och fönsterspecar/justeringar är reglerade i kontrakt och att summorna stämmer. Att entreprenör, agent, säljare, leverantör av hus, är förberedda och med er i detta.

Vi ångrar att vi inte i staden där bygget sker, tog kontakt med en bankperson som har gjort fler affärer med entreprenören, då detta enligt honom själv hade gått smidigare ”detta har jag inte varit med om tidigare”. Kanske är personlig kontakt bäst, kanske är det så att vissa bankkontakter sköter kreditiven på olika sätt. Ändock använder alla inom Nordea ”ByggaNytt”, så i sak förstår jag inte hur detta hade kunnat undvikas.

 

Spara

0

You may also like

Inga kommentarer

Lämna gärna en hälsning till oss